Công Ty TNHH Giấy Tiến Đường

Công Ty TNHH Giấy Tiến Đường

Công Ty TNHH Giấy Tiến Đường

Công Ty TNHH Giấy Tiến Đường

Công Ty TNHH Giấy Tiến Đường
Công Ty TNHH Giấy Tiến Đường

Công Ty TNHH Giấy Tiến Đường

Công Ty TNHH Giấy Tiến Đường

Công Ty TNHH Giấy Tiến Đường

Công Ty TNHH Giấy Tiến Đường

Công Ty TNHH Giấy Tiến Đường
Công Ty TNHH Giấy Tiến Đường

Sản Phẩm

Giấy bìa lưng là loại giấy nhập khẩu có độ dày từ 250g đế 350g/m2, có một mặt trắng bóng và...

Liên hệ: 0901337115

Xem chi tiết

Giấy chống ẩm dùng trong may mặc và da giay. Có tác dụng hút ẩm trong quần áo, giày dép. Có thể...

Liên hệ: 0901337115

Xem chi tiết

Giấy Rập trắng Ford khổ nhỏ dùng cho cho cắt rập trong nghành may mặc, Giấy trắng nhập khẩu, giấy...

Liên hệ: 0901337115

Xem chi tiết

Giấy Sơ Đồ Vàng dùng để vẽ sơ đồ và trải tách các lớp vải cho nghanh may mặc,

Liên hệ: 0901337115

Xem chi tiết

Giấy nhét giày định lượng 23g đế 35g/m2, quy cách theo theo cầu khách hàng

Liên hệ: 0901337115

Xem chi tiết

Dùng để lót bàn cắt trong may mặc

Liên hệ: 0901337115

Xem chi tiết

Giấy đục lỗ trong may mặc dùng để ngăn những lớp vải trong khi vẽ sơ đồ để định hình những...

Liên hệ: 0901337115

Xem chi tiết

Dùng đề in vẽ sơ đồ

Liên hệ: 0901337115

Xem chi tiết